STATISTIČKI POKAZATELJ

 Tokom proteklih 25 godinu u “Medicinoj” sigurnoj kući boravilo je:

1
Žena
1
Djece
1
Muškarca
1
Ukupno

SOS TELEFON

“Medicin” SOS telefon je počeo sa radom 1998. godine.

Telefon je prvenstveno namijenjen žrtvama nasilja u porodici, ali je otvoren i za probleme druge vrste. Nakon uvođenja jedinstvenog SOS telefona za pomoć žrtvama nasilja u porodici za područje Federacije BiH, pozivi na broj 1265 su besplatni.

Do kraja decembra 2016. godine primljeno je ukupno:

poziva podsredstvom SOS-telefona “Medice” Zenica

O nama

Prepoznatljivost "Medice" Zenica

“Medica” Zenica je prepoznatljiva, jer se njen odnos prema preživjelima traume i nasilja temelji na humanističkim vrijednostima i holističkom pristupu.

Vjerujemo da u svakoj osobi postoji zdravi/očuvani dio, koji pomaže u procesu normalizacije njenog stanja, izlječenja i ponovnog uspostavljanja života na kvalitetnim osnovama u porodici i zajednici.

Pored traumatskih posljedica koje se liječe, centralni dio terapijskog tretmana je jačanje unutrašnjih snaga, očuvanog zdravog dijela ličnosti, kojeg trauma nije narušila.

Scroll Up