Vijesti

Medica

Pjesmica

U njoj sam sigurna i zaštićena Od okrutnih ruku svijeta spašena Sva ljubav i podrška I snaga psihološka. To mi pruža Medica, Moja porodica velika.  Topli obrok, Miran san, Veseo i sretan dan. Uz Medicu nikad nisi sam  Uz Medicu sam dijete ljubavi, I poslije nje sam Čovjek pravi

Pročitaj više
Posjeta potpredsjednice FBIH

Službena posjeta potpredsjednice Federacije BiH gđe Melike Mahmutbegović „Medici“ zenica

U okviru službene posjete Zeničko-dobojskom kantonu, potpredsjednica FBiH gđa Melika Mahmutbegović posjetila je „Medicu“ Zenica i sastala se sa direktoricom „Medice“ Zenica, mr.sci. Sabihom Husić. Tokom sastanka, direktorica „Medice“ Zenica je predstavila dugogodišnji rad, iskustva i postignuća „Medice“ Zenica, te ukazala na izazove s kojima se nosi Medica Zenica kada su upitanju najranjivije kategorije, preživjele nasilje u porodici i ratno […]

Pročitaj više
Edukacija za zdravstvene radnike Modul 1

Edukacija za zdravstvene radnike – modul 1

13 certificiranih trenera – zdravstvenih radnika (ljekara i medicinskih sestara) iz zdravstvenih institucija Unsko-sanskog, Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona u organizaciji „Medice“ Zenica i u partnerstvu sa medicom mondiale a uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Njemačke uspješno vode edukacije za svoje kolege i kolegice iz zdravstvenih institucija navedenih kantona.Od srca svim trenericama i trenerima čestitke upućuje direktorica „Medice“ Zenica, Sabiha […]

Pročitaj više
Prezentacija rezultata Modna revija 1

Prezentovani rezultati projekta „Održivi načini suzbijanja rodno zasnovanog nasilja“ kroz ekonomsko osnaživanje i psihosocijalnu edukaciju

I ove godine je  Medica Zenica u okviru globalne  kampanje je  imala niz aktivnosti u partnerstvu sa nevladinim organizacijama, ustanovama i institucijama, građanima a jedna od tih aktivnosti je i prezentacija rezultata Projekta „Održivi načini suzbijanja rodno zasnovanog nasilja“ gdje zajedno sa korisnicama ovog projekta, ali i partnerima, prijateljima i gostima  je  obilježen i  Međunarodni dan ljudskih prava. U protekle […]

Pročitaj više
Ministrice Vlade ZDK u posjeti Medici Zenica

Ministrice Vlade ZDK posjetile “Medicu” Zenica

Dana 21.02.2012. godine, Udruženje “Medica” Zenica posjetile su tri ministrice Vlade Zeničko-dobojskog kantona , gđa.Amra Babić – ministrica finansija,  gđa.Senka Balorda- ministrica zdravstva, gđa.Bernadeta Galijašević – ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i gđa.Berjana Ačkar, sekretar Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Pročitaj više

Projekt ” Rodno odgovorno budžetiranje za sigurna skloništa u Bosni i Hercegovini”

Projekt „Rodno odgovorno budžetiranje za sigurna skloništa u Bosni i Hercegovini“ će u naredna dva mjeseca provoditi „Udružene žene“ Banja Luka u partnerstvu sa još 9 nevladinih organizacija na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, među kojima je i Medica Zenica. Planirane aktivnosti će se implemetirati u okviru UNIFEM-ovog subregionalnog programa „Rodno odgovorno budžetiranje u jugoistočnoj Evropi – unapređenje rodne jednakosti […]

Pročitaj više
Edukacija za odgajatelje

Edukacija za odgajatelje

U toku je dvomjesečna bazična edukacija nastavnog osoblja Osnovne specijalne škole u Zenici, koju provode terapeutkinje/edukatorice Medice Zenica, Sabiha Husić i Nurka Babović. U okviru 10 radionica u trajanju od po tri sata biće obrađene teme iz sljedećih oblasti: rad u grupi i procesi grupnog/radioničkog rada; komunikacija i nenasilno rješavanje konflikta; posljedice i prevencija nasilja nad djecom i nasilja u […]

Pročitaj više

Edukacija za zdravstvene radnike – Modul 2

13 certificiranih trenera – zdravstvenih radnika (ljekara i medicinskih sestara) iz zdravstvenih institucija Unsko-sanskog, Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona u organizaciji „Medice“ Zenica i u partnerstvu sa medicom mondiale a uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Njemačke uspješno nastavljaju edukacije za svoje kolege i kolegice iz zdravstvenih institucija navedenih kantona.

Pročitaj više

Ekonomsko osnaživanje i edukativno-terapijski rad na terenu

Medica Zenica, u partnerstvu sa Općinom Zenica i uz finansijsku podršku Christlicher Friedensdiens, Bern – Švicarska, implementira projekt „Ekonomsko osnaživanje i psihosocijalna edukacija“ za žene i djevojke u zeničkim mjesnim zajednicama Arnauti i Briznik. Nakon prethodno provedenog anketiranja žena i djevojaka na području 8 mjesnih zajednica, pomenute lokacje su odabrane na osnovu iskazanog interesa anketiranih. Ekonomsko osnaživanje se provodi kroz organizovanje […]

Pročitaj više
Scroll Up