U okviru nastavka aktivnosti „Jednake mogućnosti za žene i muskarce u politici“,  koji „Medica“ Zenica realizira sa TPO fondacijom „Medica“ Zenica je u saradnji sa članovima komisije za ravnopravnost spolova Općine Zenica, predsjedavajućim Vijeća Općine Zenica, viječnicima Općinskog Vijeća i direktorom razvojne agencije ZEDA inicirala aktivnosti za  izradu lokalnog Gender Akcioni Plan na podrucju Općine Zenica.

Vijesti

Inicirana izrada lokalnog gender akcionog plana ZDK

U okviru nastavka aktivnosti „Jednake mogućnosti za žene i muskarce u politici“,  koji „Medica“ Zenica realizira sa TPO fondacijom „Medica“ Zenica je u saradnji sa članovima komisije za ravnopravnost spolova Općine Zenica, predsjedavajućim Vijeća Općine Zenica, viječnicima Općinskog Vijeća i direktorom razvojne agencije ZEDA inicirala aktivnosti za  izradu lokalnog Gender Akcioni Plan na podrucju Općine Zenica.

Pročitaj više

Susret političarki i žena iz ruralnih sredina

U okviru nastavka aktivnosti „Jednake mogućnosti za žene i muskarce“,  koji „Medica“ Zenica realizira sa TPO fondacijom, u prostorijama „Medice“ Zenica upriličen je susret vijećnica iz Vijeća Općne Zenica i žena glasačica iz ruralnih i urbanih sredina kako bi razgovarale o odsadašnjem radu izabranih vijećnica u vijeću, potrebama i problemima žena i djevojaka iz ruralnih i urbanih sredina kao i […]

Pročitaj više

Sabiha Husić – Women peacemakers

Ove godine, između stotine aplikacija, jedna od četiri mirotvorke izabrane da učestvuju u osmosedmičnom programu u San Diegu na Joan B. Kroc Institutu za mir i pravdu (IPJ), koji je smješten na Univerzitetu u San Diegu je bila i  Sabiha Husić.  Tokom njenog boravka, imala je priliku da predstavi svoju državu Bosnu i Hercegovinu, organizaciju “Medica” Zenica i lični rad i […]

Pročitaj više

Posjeta Kantonalnoj bolnici Zenica

Direktorica „Medice“ Zenica, mr.sci. Sabiha Husić i šefica za međunarodne projekte medice mondiale Ara Stielau sa svojim saradnicama su boravile u zvaničnoj posjeti menadžmentu Kantonalne bolnice Zenica gdje se se susrele sa pomoćnikom direktora za medicinske poslove Dr. Kasimom Spahićem. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji i ostvarenim rezultatima kao i o nastavku uspješne saradnje u budućnosti.

Pročitaj više

Potpisan protokol koji reguliše sufinansiranje zbrinjavanja žrtava nasilja u sigurnu kuću Medice Zenica sa područja Općine Breza

U prostorijama općine Breza upriličeno je potpisivanje Protokola koji reguliše sufinansiranje zbrinjavanja žrtava nasilja u Sigurnu kuću Medice Zenica sa područja općine Breza. Potpisnici Protokola su mr.sci. Munib A. Zaimović načelnik općine Breza, mr.sci. Sabiha Husić direktorica Medice Zenica i dipl.scr. Osman Salkić direktor Centra za socijalni rad Breza.Prisutni su istakli da se nadaju da će se na ovaj način […]

Pročitaj više

Protokol

Uspostavljanjem institucionalnih mreža za podršku preživjelima i svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela u BiH povezuju se akteri shodno nadležnostima i raspoloživim resursima te izgrađuje okruženje da se odgovori na individualne potrebe preživjelih i svjedoka u općinama, kantonima, entitetima i državi Bosni i Hercegovini. Video o protokolu pogledajte na našem youtube kanalu Medica Zenica.

Pročitaj više

Direktorica “Medice” Zenica mr.sci Sabiha Husić učestvuje na konferenciji “Hear my voice/Slušaj moj glas”

Direktorica “Medice” Zenica mr.sci Sabiha Husic učestvuje na konferenciji “Hear my voice/Slušaj moj glas” koja se održava na Kosovu a danas je govorila u okviru panela “Stigma koja okružuje žrtve seksualnog nasilja u konfliktu – razumjevanje i odgvori na seksualno nasilje u konfliktu-pristup orjentisan ka preživjeloj”.  

Pročitaj više

Održana završna supervizija i dodjela certifikata za predstavnike institucionalne mreže sa područja Srednjobosanskog kantona

U okviru projekta ” Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške u Bosni i Hercegovini” “Medica” Zenica je održala završnu superviziju i dodjelu certifikata o uspješno završena tri trodnevna modula edukacije iz psihosocijalne oblasti za predstavnike institucionalne mreže za podršku preživjelima i preživjelima svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih […]

Pročitaj više

Održana završna supervizija i dodjela certifikata za predstavnike institucionalne mreže sa područja Zeničko-dobojskog kantona

U okviru projekta ” Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške u Bosni i Hercegovini” “Medica” Zenica je održala završnu superviziju i dodjelu certifikata o uspješno završena tri trodnevna modula edukacije iz psihosocijalne oblasti za predstavnike institucionalne mreže za podršku preživjelima i preživjelima svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih […]

Pročitaj više

Održana završna supervizija i dodjela certifikata za predstavnike institucionalne mreže sa područja Unsko-sanskog kantona

U okviru projekta ” Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške u Bosni i Hercegovini” “Medica” Zenica je održala završnu superviziju i dodjelu certifikata o uspješno završena tri trodnevna modula edukacije iz psihosocijalne oblasti za predstavnike institucionalne mreže za podršku preživjelima i preživjelima svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih […]

Pročitaj više
Scroll Up