Kontakt

KONTAKTI UDRUŽENJA “MEDICA” ZENICA

Menadžment i administracija

Adresa: Krivače 40, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387(0)32 463 930

E-mail: sabiha@medicazenica.org

Administracija

Centrala: 00387(0)32 463 920

Telefax: 00387(0)32 463 924

E-mail: medica1@bih.net.ba

Asistentica: irma@medicazenica.org

Centar za terapiju žena i djece

Adresa: Krivače 40, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Centrala: 00387(0)32 463 920

E-mail: medica1@bih.net.ba

Psihološko i pravno savjetovalište

Adresa: Krivače 40, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387(0)32 463 920

Dječiji dnevni centar

Centrala: 00387(0)32 463 920

Telefax: 00387(0)32 463 924

Kontakt osoba: mersiha@mediczenica.org

 

Ekonomsko osnaživanje i okupaciona terapija

Adresa: Krivače 40, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Centrala: 00387(0)32 463 920

E-mail: medica1@bih.net.ba

 

Alternativne edukacije, istraživanje i publikacije

Centrala: 00387(0)32 463 920

E-mail: medica1@bih.net.ba

 

SOS telefon za žrtve nasilja u porodici – 1265, 24 sata u funkciji

Besplatni telefon za podršku preživjelim ratnog seksualnog nasilja i njihovim članovima porodice – +387 080 02 23 34

Scroll Up