Psihološko savjetovalište Medica Zenica u periodu januar – decembar, 2016. god.

Prvi dolasci Sesije/tretmani Ukupan broj sesija
Individualni terapijski rad sa ženama 140 113 253
Individualni terapijski rad sa djecom 6 6 12
Individualni terapijski rad sa muškarcima 19 7 26
Ukupno 165 126 291

 

 

 

Prikaz prijema (žene, djeca,maloljetnice i muškarci) u periodu januar – decembar 2016. godine u Sigurnoj kući 

Žene Djeca

0-14 godina

Djeca

15-18 godina

Ukupno
Sigurna kuća 21 13 6 40

 

 

SOS telefon

·         75 identifikovanih poziva

·         Najčešći razlozi obraćanja su nasilje u porodici, nasilje u braku, porodična i bračna problematika, socijalna problematika, servisne informacije, namijenjene žrtvama nasilja.

SOS pozivi za period januar – decembar 2016. godine

 

SOS pozivi žene muškarci Ukupno
identifikovani pozivi 71 4 75
neidentifikovani pozivi

(prekid veze, provokacije, pogrešan broj i sl. )

18
Ukupan broj svih poziva 93

 

 

 

Statistički pokazatelji o radu Medice Zenica, od aprila, 1993. do kraja 2016. godine

Stacionarni smještaj u sigurnim kućama Medice (Zenica i Visoko)
Žene 1 319
Djeca 805
Muškarci 2
Psihološko savjetovalište – od 1993. do kraja  2016.godine
Osoba (žene, djeca i muškarci) 7 213
Terapijske sesije – žene i djeca 25 215
Terapijske sesije – muškarci 781
Ukupan broj svih terapijskih sesija 25 996
Edukativno –  terapijski rad na terenu
Ukupan broj osoba uključenih u edukativno – terapijske grupe 1 436
Pravno savjetovalište od 01.01.2013 – 31.12.2016. godine
Osoba 8 (žene i muškarci) 186
Savjetodavne sesije – žene 204
Savjetodavne sesije – muškarci 44
Ukupan broj svih pruženih savjeta 414
Medicinsko zbrinjavanje u Medici Zenica
Broj svih vrsta pregleda i usluga u svim segmentima medicinskog zbrinjavanja 108 629
Ginekološka ambulanta- april, 1993. do kraja 2006. god.
Broj osoba – (otvoreni kartoni i podaci protokola o prvim dolascima) 8 569
Broj ginekoloških pregleda i usluga, uključujući i rad savjetovališta 64 687
Ambulanta opće prakse
Broj pregleda i usluga 12 773
Internistička dijagnostika (UZ abdomena i bubrega)
Broj pregleda i usluga 5 384
Terenski rad medicinskog tima – pokretna ambulanta “Marta” (do   2010. god.)
Ginekološki pregledi i dijagnostika 12 411
Opći ljekarski pregledi i dijagnostika 3 172
Medicinske usluge u Sigurnoj kući od 2010. g – 2014.g 1 264
Dječija kuća Medica   (do kraja 2010. god.)
Djeca koja su prošla kroz odgojno-obrazovni rad i druge aktivnosti 757
Djeca koja su pohađala edukativno-kreativne radionice u Medici i drugim organizacijama i institucijama, kao i u ruralnim sredinama 1.138
Dječiji dnevni centar Medica Zenica (23.08.2011. – 31.12.2016.)
Broj djece koja su koristila usluge Dječijeg dnevnog centra 380
Prihvatna stanica  Medica Zenica (23.08.2011. – 24.04.2013.)
Broj djece smještene u Prihvatnu stanicu 17
Podrška u edukaciji – školovanje, doškolovanje, prekvalifikacija
Redovno i vanredno školovanje-broj osoba 118
Studentice 11
Kursevi za zanimanja 1240
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja (od maja, 1998. do kraja  2016 .god.)
Ukupan broj poziva (vezani za pojavu nasilja, pravni savjeti i ostali pozivi) 3 849
Edukativni rad
Profesionalci / ke ( policija; centri za socijalni rad; zdravstvo; pravosuđe; mediji; prosvjetni radnici; odgajatelji;  državne institucije) 4 417
NVO-i i aktivisti u zajednici 3 705
Omladina (učenici i studenti) 1 797
Ukupno osoba –  učesnica / učesnika 9 919
Scroll Up