Medica

Pjesmica

U njoj sam sigurna i zaštićena Od okrutnih ruku svijeta spašena Sva ljubav i podrška I snaga psihološka. To mi pruža Medica, Moja porodica velika.  Topli obrok, Miran san, […]

Pročitaj više
Scroll Up