Zalagački rad

Zalaganje (zagovaranje) i lobiranje

U okviru segmenta zalagačkog rada jedan od ciljeva Medice Zenica je i uticati i predlagati  izmijene i dopune zakonskih akata koji osiguravaju poboljšanje statusa preživjelih ratne traume i nasilja u mirnodopskim okolnostima u skladu sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Medica je stoga članica niza radnih tijela i zalagačkih mreža u BiH koje sudjeluju u izradi relevantnih strategija i zakona koji obuhvataju tu problematiku. Uz to razvija segment odnosa s javnošću kroz informativnu i promotivnu prezentaciju cjelokupnog rada programa Medice u zajednici i šire, kroz prijem različitih posjeta iz zemlje i inostranstva, kroz organizovanje različitih događaja, te kroz kontakte s medijima, institucijama i NVO-ima u zemlji i inostranstvu. Saradnja Medice Zenica sa resornim institucijama u zajednici se ogleda kroz zalagački rad, ali i kroz potpisivanje protokola o institucionalizaciji  međusobne saradnje  i   korištenju  postojećih resursa Medice Zenica i nadležnih institucija u BiH, a shodno potrebama  korisnica/ka. (Opširnije vidjeti pod naslovom „Saradnja“)

Područje Medicinog zalagačkog rada, između ostalog, obuhvata sljedeće aktivnosti:

 •  Učestvovanje u radnim grupama sačinjenim od predstavnika/ca institucija i NVO-a
  •    Pisanje otvorenih pisama, prijedloga za izmjene i dopune zakona
  •    Predlaganje zakonskih amandmana
  •    Organizovanje tribina, konferencija, javnih kampanja
  •    Medijski istupi i komunikacija sa medijima
  •    Javna, svečana dodjela certifikata za žene i djevojke  iz ruralnih sredina kao i iz urbanih
  •    Ciljane kampanje (16 dana aktivizma, dan volontera, dječija nedjelja, izbori i slično)
  •    Dopisi, sastanci i stalna komunikacija sa vladinim institucijama na svim nivoima
  •    Prijemi i posjeta  iz BiH i inostranstva
  •    Izrada i publikovanje informativnih, prezentacionih i edukativnih sadržaja, kao i istraživanja o traumi, nasilju, komunikaciji, nenasilnom rješavanju konflikata, kulturi dijaloga, međureligijskom i multireligijskom dijalogu, miru i pomirenju,  pregorijevanju, ljudskim pravima, odnosima s javnošću, (priručnici, brošure, kalendari, čestitke, posteri, lifleti, planeri, olovke, majice, bedževi i ostalo)Podsjećamo da se Medica Zenica 18 godina kontinuirano zalaže:•    Za prava žena preživjelih ratna silovanja; preživjelih porodičnog i drugih oblika  nasilja, kao i za prava žrtava trgovine ljudima
  •    Za ljudska prava i jednakopravnost spolova
  •    Za adekvatniji status  sigurne kuće (i drugih sigurnih kuća u BiH) i psihološkog savjetovališta  Medice  Zenica, (od početka 2007. godine)
  •   Za provođenje aktivnosti na umrežavanju institucija iz oblasti socijalne zaštiteSvake godine Medica Zenica sudjeluje u međunarodnoj kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Izdvajamo neke od aktivnosti provedene u okviru ove kampanje u 2010. –oj godini:

  •    Saradnice „Medice” Zenica su zajedno sa učesnicama programa ekonomskog osnaživanja, djecom sa edukativno-kreativnih radionica, predstavnicima/cama Općine Zenica i Ze-do kantona, obilježile početak kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.
  •    „Medica” Zenica je u okviru „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ upriličila svečano predstavljanje rezultata projekta „Održivi način suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u ruralnim sredinama u BiH“ i dodjelu certifikata svršenicama obuka za zanimanje, kao i svečano zajedničko potpisivanje „Protokola o  međusobnoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici“ uz sufinansiranje zbrinjavanja žrtava nasilja sa područja Ze-do kantona  u sigurnu kuću Medice Zenica.
  •    U okviru kampanje „16 dana aktivizma” „Medica” Zenica je u saradnji sa Transkulturnom, psihosocijalnom, obrazovnom fondacijom (TPO) organizovala promociju kampanje „Testiraj se na dijalog“ u pet bosanskohercegovačkih gradova – Zenica, Maglaj, Bugojno, Travnik i Kakanj.
  •    Medica Zenica je organizovala i promociju projekta „Dijalogom protiv nasilja“ i održala  4 edukativne-radionice za žene i djevojke u 4 mjesne zajednice: MZ Nemila, MZ Babino, MZ Janjići i MZ Lokvine.

(Opširniji pregled aktivnosti vidjeti ovdje- tabela, 16 dana aktivizma, 2010.)

Pored kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” „Medica” Zenica je tokom prošle, 2010. godoine, u okviru porjekta „ Osnaživanje uloge žena-101 razlog zašto glasati za ženu” provela takođe niz zalagičkih aktivnosti:

 •  24.05.2010. godine održana je ulična akcija u Zenici na Trgu Alije Izetbegovića (plato robne kuće „Bosna“) sa početkom u 12 sati. Tokom ulične akcije podijeljeno je oko 400 primjeraka brošura „Osnaživanje uloge žena – 101 razlog zašto glasati za ženu”, a u podjeli promotivnog materijala je učestvovalo preko 20 saradnica i volonterki Medice Zenica.
  •    30.07.2010. godine Medica Zenica je održala uličnu akciju na Trgu Alije Izetbegovića (ispred robne kuće Bosna) sa početkom u 12 sati. Ulična akcija imala je za cilj animirati građane i građanke da dobro razmisle kome će dati svoj glas na oktobarskim izborima te potencirati broj žena na listama.
  •    16.09.2010. godine Medica Zenica je održala javnu debatu u prostorijama ugostiteljskog objekta „Stari sat“, a gošća javne debate bila je  Branka Inić, šefica stručne pravne službe Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, te je razgovarala na temu pozicija žene u političkom životu.
  •    01.10.2010. godine Medica Zenica je organizovala uličnu akciju-čajanku. Saradnice Medice Zenica su na Trgu Alije Izetbegovića (plato Robne kuce „Bosna“)  upriličile podjelu čaja i promotivnog materijala te još jednom pozvale sve građane i građanke da razmisle za koga će glasati na općim izborima i kome će dati svoje povjerenje.

Medijska pokrivenost i vidljivost  rada Medice Zenica

Prisustvo u medijima
U 2010. godini Medica Zenica  je bila prisutna u programskim i drugim sadržajima u 33 elektronska i printana medija i imala 66 medijskih istupa. Od toga 61 istup u 28 medija u BiH, odnosno ukupno 11 sati  u elektronskim medijima (TV i Radio)  i 8,5 strana u printanim medijima i na web stranicama kao i 5 pojavljivanja u  inostranim medijima. Prosjek mjesečnih istupa/pojavljivanja  Medice Zenica  u svim medijima je 5,5 puta.

Posjete Medici Zenica

Medica Zenica je primila ukupno 30 različitih posjeta iz BiH i inostranstva u 2010.godini. Navodimo samo neke od njih:
•    Margot Wallström, Specijalna predstavnica Generalnog Sekretara Ujedinjenih nacija  – o seksualnom nasilju u situacijama konflikta  zajedno sa svojom delegacijom u sastavu Letitia Anderson i Matthias Sundholm.
•    Ambasador SR Njemačke, nj. e. Joachim Schmidt, posjetio je Medicu Zenica, 22. aprila, sa svojom suprugom i saradnicima i upoznao se sa radom Medice Zenica sa fokusom na sigurnu kuću, ali i ostale servise Medice Zenica.
•    Annette Dietschy, predstavnica Christlicher Friedensdiens, Bern – Švicarska, donatora koji finansijski podržava projekat „Ekonomsko osnaživanje i psihosocijalna edukacija“ za žene i djevojke u ruralnim područjima zeničke općine.
•    Grupa američkih studenata sa Univerziteta Wisconsin, Superior, među kojima su bili i njihovi profesori političkih nauka i historije, Haji Dokhanchi i Karl Bahm.
•    Dvadesetak studenata zajedno sa svojim profesorom John Pirri-jem, sa WEBSTER UNIVERSITY iz Švicarske.
•    20 studenata sa – AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON DC, zajedno sa svojim profesorom mr. Eleftherios A. Micheelom i mnogi drugi.

Posjećenost web stranice „Medice” Zenica – www.medicazenica.org 

U periodu januar- decembar  2010. godine web stranica „Medice” Zenica je posjećena 8378 puta, u okviru kojih je pregledano  39. 152 stranice sa sadržajiima Medice Zenica. Zabilježene posjete Web stranici su iz sljedećih zemalja: Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Njemačka, Hrvatska, Norveška, Švicarska, Danska, Velika Britanija, Švedska, Jordan, Holandija, Kina, Srbija, Turska, Slovenija, Italija, Japan, Češka Republika, Ruska Federacija, Bugarska, Ukrajina, Jamajka, Francuska, Kuvajt, Poljska, Iran i Belgija

Saradnja i umrežavanje
Medica Zenica je članica niza radnih tijela i zalagačkih mreža u BiH, regionu i svijetu, među kojima su: Sigurna mreža, Mreža za izgradnju mira, Mreža Sporazum plus, Stariji brat, starija sestra BiH, Neformalna ženska mreža BiH, , koja je inicirala pismo priključenja nevladinih organizacija u Evropski ženski lobi, EPIL, WAVE, itd…

Scroll Up